telefon: +4 0732 115 406
email: magazin@frontalia.ro
×
×

Termeni și condiții

1. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu următoarele condiții de utilizare: Accesul și utilizarea acestui site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare, tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând site-ul, acceptați, fără echivoc, aceste condiții și luați la cunoștință ca orice alte acorduri între dumneavoastra și FRONTALIA S.R.L. sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără echivoc, Condițiile de Utilizare ale acestui site, vă rugăm respectuos să părăsiți această pagină.

2. Proprietatea Continutului

Site-ul și tot Conținutul acestuia, incluzând toate textele și imaginile ("Conținut") care sunt proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al FRONTALIA S.R.L. și a furnizorilor, cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, reprezintă marca înregistrată a FRONTALIA S.R.L.. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului "Conținutului". De asemenea, vă informăm că FRONTALIA S.R.L. își va asigura si impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanțele judecătorești competente.

3. Utilizarea Site-ului

Frontalia S.R.L. acordă permisiunea de a utiliza site-ul în următoarele condiții: Puteți descărca Conținutul doar pentru folosul personal și non-comercial și cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut;

Nu este permis să distribuiți, să modificați, sau să copiați (cu excepția celor mai sus menționate), să transmiteți, să expuneți, refolosiți, reproduceți, publicati, sau să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al FRONTALIA S.R.L.; Este interzisă folosirea site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material care are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic, profanator, sau orice alt tip de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. Frontalia S.R.L. va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă societății Frontalia S.R.L. să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul site-ului.

4. Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe site prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

5. Alte clauze

FRONTALIA S.R.L. poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să aducă modificări în funcție de noi condiții de utilizare aceste Conditii de Utilizare. Este interzisă utilizarea site-ului pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelator, abuziv, de hărțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate crea responsabilități civile sau viola orice lege în vigoare. FRONTALIA S.R.L. va coopera deplin cu orice autoritățile care aplica legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă FRONTALIA S.R.L. să divulge identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informații sau materiale; sunteți de acord ca FRONTALIA S.R.L., la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie să încetați utilizarea site-ului și să distrugeți orice copii făcute după orice parte a conținutului său. Nu veți considera FRONTALIA S.R.L. răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaților) și sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusă de către un terț împotriva FRONTALIA S.R.L. drept rezultat al neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau încălcării din partea dvs. a Termenilor de Utilizare și a legilor sau regulamentelor de aplicare.

9. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Condițiile de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor aparea referitoare la prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.